Hơn mười năm qua, với tấm lòng của một người nghệ sĩ và một ý chí sắt đá, Họa sĩ Đặng Ái Việt đã thực hiện nhiều hành trình sáng tác xuyên Việt. Mỗi hành trình được Họa sĩ xem như một chiến dịch, với chiến thắng chính là được gặp, được vẽ chân dung và chia sẻ cùng các Mẹ.

Đang tải danh sách

{{ campaign.name }}

{{ formatDate(campaign.start_date) + '-' + formatDate(campaign.end_date) }}